Masterplan Bilthoven

De Bilt - Bilthoven
Toekomstig aanbod

Koopprijzen n.n.b.
Huurprijzen n.n.b.

Over dit project

De Woonvisie 2006-2015 is het uitgangspunt om te komen tot een goed woon –en leefmilieu in de gemeente De Bilt. Hiervoor zullen
alle betrokken partijen zich in moeten spannen om te komen tot een gedifferentieerde woningmarkt. Hier ligt dan ook de uitdaging
om in het centrumgebied te komen tot een bouwprogramma waarin voor verschillende doelgroepen wordt gebouwd.

Eén van de belangrijke aandachtspunten in de woonvisie en dit sluit ook aan op het Regionaal Structuurplan is het terugdringen van het tekort op de woningmarkt. Gemeente De Bilt wil hieraan bijdragen door tot 2015 circa 1.200 woningen toe te voegen aan het huidige
bestand.

Om een goede aansluiting te krijgen bij het regionale streven heeft Gemeente De Bilt de volgende woningbouwdifferentiatie voor
nieuwbouwlocaties.
• Van alle nieuwbouw heeft het de voorkeur om 35% in het sociale segment worden gerealiseerd, waarvan 5 % onder de
sociale koop mag vallen.

40% van de nieuwbouw kan worden gerealiseerd in de middeldure categorie en 25% in de dure categorie.
• Hierbij dient wel te worden aangetekend dat sociale woningbouw op complexe en vaak dure inbreidingslocaties, zoals het centrumgebied van Bilthoven lastig is.

Reeds gemaakte afspraken, grondposities en overige planologische factoren kunnen een belemmerende rol spelen. Dit laatste hoeft
overigens niet te betekenen dat de gemeente geen sturende rol kan hebben.

In dit Masterplan voor het centrum van Bilthoven wordt gewerkt met de uitgangspunten op hoofdlijnen. De definitieve invulling van
het woningbouwsegment en de daarbij behorende differentiatie zal in de volgende fasen duidelijker worden. De woningen die in het masterplan gepland zijn, komen verspreid in het centrum voor, voornamelijk op de verdiepingen van de bebouwing. In De Kwinkelier worden 120 nieuwe woningen gerealiseerd, in de overige delen van het centrum zijn er ca. 200 woningen gepland. In
totaal is er voor circa 320 nieuwe woningen.

Meer informatie

Kenmerken

Project
Masterplan Bilthoven
Koopwoningen
180 (waarvan 180 beschikbaar)
Huurwoningen
140 (waarvan 140 beschikbaar)
Type woningen
Appartement

Voorzieningen

Parkeren
Garage, Overdekte parkeerplaats, Parkeerplaats
Eigendom
Huur, Volle eigendom
Balkon
Balkon
Overige
Lift
Voorz. binnen 1 Km.
Apotheek, Busstation, Fitness, Huisarts, Kinderdagopvang, Restaurant/cafetaria, Supermarkt, Trein/tramstation, Winkelcentrum

Locatie

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio De Bilt.

Aanmelden